IV 0615 Erinnerungsmedaille anlässlich des 20jährigen Bestehens der Kampfgruppen der Arbeiterklasse
0615 20 Jahre Kampfgruppen medailles
Achtergronden
Deze herinneringsmedaille werd ingesteld op 31 januari 1973 ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de "Kampfgruppen der Arbeiterklasse" (strijdgroepen van de arbeidersklasse). Neues Deutschland deed op 30 september 1973 verslag van de jubileumfestiviteiten waarbij de eerste herinneringsmedailles werden uitgereikt.
De "Kampfgruppen der Arbeiterklasse" was een bewapende paramilitaire organisatie bestaande uit arbeiders waardoor hun macht manifest werd. De leden van deze militaire eenheid waren meestal mannen en enkele vrouwen die werkten in staatsbedrijven, overheidsinstellingen, landbouwproductiecoöperaties, universiteiten en hogescholen. Meestal op vrijdag of in het weekend - en dat enkele malen per jaar - namen ze deel aan militaire oefeningen en marcheerden in uniform. Ongeveer 60% van hen was lid van de SED. Leidinggevende posities werden alleen vervuld door partijleden. De Kampfgruppen werden gemobiliseerd ter ondersteuning van de Duitse Volkspolitie. De troepen stonden onder bevel van de partijleiding van de SED.
0615 20 Jahre Kampfgruppen medailles
Typen medailles

In de "DDR Spezialkatalog Band IV" van Bartel wordt één type onderscheiden van de "Erinnerungsmedaille anlässlich des 20jährigen Bestehens der Kampfgruppen der Arbeiterklasse".


0615 20 Jahre Kampfgruppen oorkonden
0615 20 Jahre Kampfgruppen draagtekens
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.182.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band IV, Auszeichnungen des Gewerkschaftbundes, der Parteien und der Nationalen Front der DDR, Cottbus, 2010, p.60.