IV-606 Ehrenauszeichnung der Partei für 50jährige Mitgliedschaft
Beschrijving Insignes Oorkonden

005d Vaterländischer Verdienstorden in Bronze www.ddrmedailles.nl
Achtergronden

De SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) ontstond in 1946 in Berlijn uit de socialistische SPD-ost en de communistische KPD. De fusie werd gesymboliseerd door een handdruk van beide voormannen: Otto Grotewohl (SPD) en Wilhelm Pieck (KPD). Deze handdruk werd het symbool van de SED. Deze partij was het machtscentrum in de DDR - de feitelijke beslissingen werden genomen in het Centraal Comité en dan in het bijzonder in het Secretariaat daarvan. Dit stond onder leiding van de "1. Sekretär" of de "Generalsekretär". In politiek opzicht waren de regering en de ministeries ondergeschikt aan het Centraal Comité.
Op 1 november 1961 werd in een zitting van Secretariaat van het Centraal Comité besloten dat er een onderscheidingsteken met oorkonde voor een 50-jarig lidmaatschap zou komen. Het onderscheidingsteken voor 40 jarig lidmaatschap kwam daarmee te vervallen, maar mocht nog wel gedragen worden. De oorkonde voor 25-jarig lidmaatschap bleef bestaan. De criteria voor onderscheiding werden ook in deze zitting vastgelegd:
- jaren lidmaatschap blijkend uit het lidmaatschapsboekje. De jaren in de SPD, KPD en hun voorlopers telden mee;
- actieve partij-inzet;
- geen criminele straffen;
- niet betrokken zijn bij niet afgeronde partijvervolgingen.
De administratie van de toegekende oorkonden en onderscheidingen vond plaats op disctricts- (bezirk) of regio-niveau (Kreis). Degene die onderscheiden was, had gratis toegang tot alle feestelijke bijeenkomsten van de partij in regio en het district. Bij de onderscheiding hoorde geen financiële toelage; maar als een ontvanger van de onderscheiding die nog niet eerder had gekregen, kon hij of zij er wel in aanmerking voor komen. Bij uittreding uit de partij moesten onderscheidingen en oorkonden worden ingeleverd. Bij overlijden konden de nabestaanden de onderscheiding en de oorkonde houden. De eerste toekenning volgde op 21 april 1962.
Op de foto staat Fritz Busch - deze is gemaakt op 11 maart 1976. Hij ontving toen zijn "Vaterländischer Verdienstorden in Bronze". Op zijn revers draagt hij het onderscheidingsteken dat duidt op 50 jaar lidmaatschap van de SED.

Typen
In de "DDR Spezialkatalog Band IV" van Bartel worden twee typen onderscheiden de "Ehrenauszeichnung der Partei für 50jährige Mitgliedschaft".
 1962 - a 25 mm
         - 1990 b 23,5 mm

Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band IV, Auszeichnungen des Gewerkschaftbundes, der Parteien und der Nationalen Front der DDR, Cottbus, 2010, p.73.
Klaus Feder & Uta Feder, Auszeichnungen uns Abzeichen der SED, Brannenburg, 2001, p.45-49.