IV 605 Ehrenauszeichnung der Partei für 60jährige Mitgliedschaft
 Beschrijving Reliëf Oorkonden
Achtergronden
De SED (
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) ontstond in 1946 in Berlijn uit de socialistische SPD-ost en de communistische KPD. De fusie werd gesymboliseerd door een handdruk van beide voormannen: Otto Grotewohl (SPD) en Wilhelm Pieck (KPD). Deze handdruk werd het symbool van de SED. Deze partij was het machtscentrum in de DDR - de feitelijke beslissingen werden genomen in het Centraal Comité en dan in het bijzonder in het Secretariaat daarvan. Dit stond onder leiding van de "1. Sekretär" of de "Generalsekretär". In politiek opzicht waren de regering en de ministeries ondergeschikt aan het Centraal Comité. 
Op 6 december 1977 werd in een zitting van Secretariaat van het Centraal Comité besloten dat er een reliëf met oorkonde voor een 60-jarig, 70-jarig en 75-jarig lidmaatschap zou komen. Voor een 80-jarig lidmaatschap kwam er een ere-geschenk. Het onderscheidingsteken voor het 50 jarig en 40 jarig lidmaatschap bleef bestaan, evenals de oorkonde voor het 25-jarig lidmaatschap.
De volgende reliëfs werden ingesteld:
aantal jaar reliëf 
 60  Ernst Thälmann
 70  Karl Marx
 75  Marx, Engels en Lenin

Type
In de "DDR Spezialkatalog Band IV" van Bartel wordt een type onderscheiden de "Ehrenauszeichnung der Partei für 60jährige Mitgliedschaft".
In totaal zijn er van 1978 tot en met 1989 26.825 reliëfs gemaakt. De afbeelding van Thälmann is ontworpen door Gerard Thieme.
Bronnen:
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band IV, Auszeichnungen des Gewerkschaftbundes, der Parteien und der Nationalen Front der DDR, Cottbus, 2010, p.72.
Klaus Feder & Uta Feder, Auszeichnungen uns Abzeichen der SED, Brannenburg, 2001, p.50-53.