Ehrenauszeichnung der Partei für 65jährig Mitgliedschaft
 Beschrijving Reliëf
Achtergronden
Nadat de DDR was opgeheven, kwamen er reliëfs op de markt van Karl Marx met daarbij op het doosje de aanduiding dat deze bedoeld was voor een 65-jarig lidmaatschap van de SED. Vermoedelijk zijn deze onderscheidingen nooit toegekend. Uit officiële documenten en oorkonden is geen bewijs te verkrijgen dat ze ooit zijn uitgereikt. Het reliëf van Karl Marx is wel toegekend voor 70-jarig lidmaatschap van de SED 
(Sozialistische Einheitspartei Deutschlands). 
Deze partij ontstond in 1946 in Berlijn uit de socialistische SPD-ost en de communistische KPD. De fusie werd gesymboliseerd door een handdruk van beide voormannen: Otto Grotewohl (SPD) en Wilhelm Pieck (KPD). Deze handdruk werd het symbool van de SED. Deze partij was het machtscentrum in de DDR - de feitelijke beslissingen werden genomen in het Centraal Comité en dan in het bijzonder in het Secretariaat daarvan. Dit stond onder leiding van de "1. Sekretär" of de "Generalsekretär". In politiek opzicht waren de regering en de ministeries ondergeschikt aan het Centraal Comité. 
Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band IV, Auszeichnungen des Gewerkschaftbundes, der Parteien und der Nationalen Front der DDR, Cottbus, 2010, p.72.
Klaus Feder & Uta Feder, Auszeichnungen uns Abzeichen der SED, Brannenburg, 2001, p.53-55.