601 Mitgliedsabzeichen der SED
Beschrijving Insignes Lidmaatschapsboekje
Beschrijving
Alle leden van de SED kregen een boekje waarmee ze konden aantonen lid van de partij te zijn. Hier is een voorbeeld afgebeeld van zo'n "Mitgliedsbuch" genummerd 1.158.931. Het boekje was eigendom van Frank-Maik Knobel geboren op 18 december 1961 te Luckenwalde. Hij was lid van de SED sinds 16 oktober 1984. Knobels boekje werd op 7 december 1984 uitgegeven. In het boekje werd bijgehouden de financiële bijdragen die hij aan de SED verschafte. In 1984 betaalde hij 63,50 mark, in 1985 391,50 mark, in 1986 419,50, in 1987 459,90 mark, in 1988 509,60 mark, in 1989 520 mark en in 1990 nog 14,20.
Bekend is dat Frank-Maik Knobel zich op 16 januari 1990 afmeldt als lid. Het formulier waarmee hij dat doet is ook afgebeeld: "Ummeldebescheinigung". Dit formulier werd doorgaans gebruikt als mensen verhuisden naar een nieuwe afdeling van de SED.
Pagina 4 t/m 9
Op deze pagina's zijn de maandelijkse bijdragen vastgelegd die Frank-Maik Knobel betaalde in de jaren 1984 - 1988.
Pagina's 10, 11, 28 en een ongenummerde
Op de pagina's 10 en 11 zijn de maandelijkse bijdragen vastgelegd die Frank-Mail Knobel betaalde in de jaren 1989 - 1990. Daarnaast zijn de twee laatste pagina's afgebeeld. Met name de pagina op de binnenzijde van de kaft is interessant. Daar staat onder andere de volgende tekst (vertaald): 1. Je lidmaatschapsboekje is het belangrijkste en meest waardevolle document dat je bezit. Behandel het zorgvuldig, bewaar het goed en verlies het niet. Bij verlies moet de leiding van de afdeling meteen geïnformeerd worden.

Ummeldebescheinigung
Met dit document werd het partijlidmaatschap van Frank-Maikel Knobel beëindigd op 16 januari 1990.