IV-422 XXV Jahre CDU
Beschrijving
Achtergronden
De CDU (Christlich-Demokratische Union Deutschlands) was een van de blokpartijen in de DDR. Een blokpartij werd gebruikt om uiterlijk een meerpartijenstelsel te maken, maar de partijen hebben geen invloed op het beleid - dat werd bepaald door de SED. Een blokpartij was wel vertegenwoordigd in het parlement, de regering en de staatsraad. De partij werd toegelaten door de Sowjetbezetter op 10 juli 1945. De partij ging in 1990 op in de CDU van de Bondsrepubliek.
In 1970 bestond de partij 25 jaar, daartoe werd een herdenkingsteken uitgereikt.
Typen herdenkingstekens

In de "DDR Spezialkatalog Band IV" van Bartel wordt een type onderscheiden van het herdenkingsteken "XXV Jahre CDU".

Beschrijving
Op de voorzijde staat in een blauw vlak het beeldmerk van de CDU. Onder elkaar de letters CDU en daarboven een witte vredesduif. Om de duif heen staat de Latijnse tekst: "EX ORIENTE PAX". In het Duits "aus dem Osten kommt der Frieden" (de vrede komt uit het oosten); een uitspraak die te plaatsen is in de Koude Oorlog.
Onder het beeldmerk van de CDU zijn de letters "XXV" afgebeeld, het Romeinse getal 25 symboliserend.
De achterzijde kent geen afbeelding en bevat een bevestigingsspeldje.
Dank
Ik wil Marcus Seume bedanken voor het ter beschikking stellen van dit onderscheidingsteken.
Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band IV, Auszeichnungen des Gewerkschaftbundes, der Parteien und der Nationalen Front der DDR, Cottbus, 2010, p.428.