IV 1951 30. Jahrestage der Befreiung
Beschrijving
Achtergronden
 
In 1975 werd herdacht dat de Tweede-Wereldoorlog 30 jaar eerder in 1945 werd beëindigd. Ter gelegenheid hiervan werd een speldje uitgegeven om dat te memoreren. 
Op de voorzijde staat links de vlag van de Sovjet-Unie afgebeeld. Voor de DDR was dit het gidsland; en dé mogendheid die nazi-Duitsland versloeg. Rechts staat de vlag van de DDR afgebeeld. In het midden met een blauwe achtergrond staat het beeld van de Sovjet-soldaat met een kind en gebroken hakenkruis afgebeeld. Dit beeld behoort tot het "Sowjetisches Ehrenmal" in het Berlijnse Treptower Park.
Onder de vlaggen en het beeld staat de tekst: "30. JAHRESTAG DER BEFREIUNG" (30-ste verjaardag van de bevrijding).
Het speldje is gemaakt van aluminium. De achterzijde heeft geen afbeelding - daar is een bevestigingsspeld aangebracht.
Type
n
In de "DDR Spezialkatalog Band IV" van Bartel wordt een type onderscheiden van het speldje "30. Jahrestage der Befreiung".
Dank
Ik wil Marcus Seume bedanken voor het ter beschikking stellen van dit onderscheidingsteken.
Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band IV, Auszeichnungen des Gewerkschaftbundes, der Parteien und der Nationalen Front der DDR, Cottbus, 2010, p.177-178.