IV-1941 22. Jahrestag der DDR
Beschrijving

Achtergronden
 
De DDR werd op 7 oktober 1949 opgericht - als reactie op het stichten van de BRD (Bondsrepubliek Duitsland) op 23 mei van dat jaar. De eerste zes jaar werden er plaatselijk verschillende speldjes uitgegeven om de verjaardag van de DDR te vieren. Vanaf de zevende tot en met de vijfentwintigste verjaardag werd een centrale regie gevoerd op de uitgifte van verjaardagsspeldjes. Daarna werd er alleen nog een speldje uitgeven op de 30ste en de 35ste verjaardag. Voor de 40ste verjaardag zijn alleen proefspeldjes bekend.
Op de voorzijde staat het Romeinse getal XXII, omdat in 1971 het 22 jaar geleden was dat de DDR werd opgericht. De cijfers zijn zilverkleurig met een zilverkleurige achtergrond. Daarboven staat de staatsvlag van de DDR.
Het speldje is gemaakt van aluminium. De achterzijde heeft geen afbeelding - daar is een bevestigingsspeld aangebracht.
Het speldje meet 2 bij 2,25 cm.

Typen
In de "DDR Spezialkatalog Band IV" van Bartel wordt een type onderscheiden van het speldje "22. Jahrestag der DDR".

Dank
Ik wil Marcus Seume bedanken voor het ter beschikking stellen van dit onderscheidingsteken.

Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band IV, Auszeichnungen des Gewerkschaftbundes, der Parteien und der Nationalen Front der DDR, Cottbus, 2010, p.173-177.