IV 1933 18. Jahrestag der DDR
Beschrijving
Achtergronden
 
De DDR werd op 7 oktober 1949 opgericht - als reactie op het stichten van de BRD (Bondsrepubliek Duitsland) op 23 mei van dat jaar. De eerste zes jaar werden er plaatselijk verschillende speldjes uitgegeven om de verjaardag van de DDR te vieren. Vanaf de zevende tot en met de vijfentwintigste verjaardag werd een centrale regie gevoerd op de uitgifte van verjaardagsspeldjes. Daarna werd er alleen nog een speldje uitgeven op de 30ste en de 35ste verjaardag. Voor de 40ste verjaardag zijn alleen proefspeldjes bekend.
Op de voorzijde staat de vlag van de DDR en de tekst "18 Jahre DDR" omdat in 1967 het 18 jaar geleden was dat de DDR werd opgericht. De cijfers en letters zijn goudkleurig en hebben een witte achtergrond.
Het speldje is gemaakt van aluminium. De achterzijde heeft geen afbeelding - daar is een bevestigingsspeld aangebracht.
Het speldje meet 3,4 bij 2,05 cm.
Type
n
In de "DDR Spezialkatalog Band IV" van Bartel worden twee typen onderscheiden van het speldje "18. Jahrestag der DDR".
 a aluminium goudkleurig gelakt
 b achtergrond van het staatswapen wit gelakt.
Op deze pagina is type b afgebeeld.
Dank
Ik wil Marcus Seume bedanken voor het ter beschikking stellen van dit onderscheidingsteken.
Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band IV, Auszeichnungen des Gewerkschaftbundes, der Parteien und der Nationalen Front der DDR, Cottbus, 2010, p.173-176.