Mach-Mit-Bewegung
Beschrijving Plaketten Insignes Oorkonden
Oorkonde 1970
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij een onderscheiding in het kader van de "Mach-Mit-Bewegung". De oorkonde is uitgereikt aan Fritz Meuer en in het jaar waarin de DDR 21 jaar bestond: 1970. In dit jaar werd ook gevierd dat Vladimir Iljitsj Lenin (Владимир Ильич Ленин) 100 jaar geleden werd geboren.
De oorkonde is facsimile ondertekend door de voorzitter van de "Kreisausschuß der Nationalen Front" en de voorzitter van de "Rat des Kreises".
In de oorkonde is een droogstempel aangebracht van het DDR-staatswapen - dit werd ook door het Nationaal Front gebruikt als beeldmerk.
Oorkonde 1974
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij een onderscheiding in het kader van de "Mach-Mit-Bewegung". De oorkonde is uitgereikt aan Fritz Meuer in 1974; het jaar waarin de DDR de 25-ste verjaardag vierde.
De oorkonde is ondertekend door de voorzitter - onbekend is waarvan hij voorzitter was.
Oorkonde 1975
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij een onderscheiding in het kader van de "Mach-Mit-Bewegung". De oorkonde is uitgereikt aan Fritz Meuer en gedateerd op 17 november 1975.
De oorkonde is ondertekend door de voorzitter van de "WBA 7" (Wohnbezirksauschuss; een soort wijkcommissie).
Oorkonde 1979
Een voorbeeld van een oorkonde behorende bij een onderscheiding in het kader van de "Mach-Mit-Bewegung". De oorkonde is uitgereikt aan Walter Riessig en gedateerd op 28 september 1979. In 1979 bestond de DDR 30 jaar - naar aanleiding hiervan werd Riessig onderscheiden. De oorkonde is facsimile ondertekend door de president van het Nationale Front, prof. Erich Correns (1896-1981). Van 1951 tot zijn dood in 1981 was hij voorzitter van de Nationale Raad, het hoogste gremium van het Nationale Front.
De oorkonde bevat de volgende tekst: "Was unsere Republik in 30 jahren wurde, auch was sie sein wird, ist zuallererst das Werk ihres Volkes, das Werk von Millionen. Ihre tagtägliche Arbeit, all ihre Leistungen, ihre Sorgen und Mühen haben sich gelohnt. Ihre Ideen und Initiativen tragen reiche Frucht. In einem Umfang wie niemals zuvor in der Deutsche Geschichte weckte die Arbeiter-und-Bauern-Macht schöpferische Energien, setzte sie die geschichtgestaltende Kraft der Volksmassen frei." Vertaald: "Wat onze republiek is geworden de afgelopen 30 jaar en hoe zij zich verder zal ontwikkelen, is allereerst het werk van het volk. Het werk van miljoenen. Uw dagelijkse arbeid, al uw prestaties, uw zorgen en uw inzet hebben succes. Uw ideeën en uw initiatieven zijn zeer vruchtbaar. Nog nooit in de Duitse geschiedenis heeft de arbeiders- en boerenmacht zo veel geschapen en werd ruimte geboden aan de kracht van de volksmassa's.".
R
egistratiekaart
Inzet van vrijwilligers om een bijdrage te leveren aan hun omgeving werd geregistreerd. Hier een voorbeeld van zo'n registratiekaart. De kaart was gedoeld voor activiteiten in 1974: afgaande op de originele tekst "25 jahre DDR" - deze tekst is overgedrukt met een zwart balkje; zodat de registratiekaart bruikbaar bleef. Deze specifieke kaart behoorde toe aan meneer of mevrouw Boden. Hij of zij was actief in de Rudolf Breitscheid Straße 26 te Pirna. Uit de kaart wordt duidelijk dat er 15 maart 1975 2 uur inzet is geleverd en op 12 april 3 uur.
De achterzijde bevat een propagandistische tekst: "Wer sein Bestes gibt, um unseren sozialistische Staat zu stärken, der gibt sein Bestens für sein eigenes sicheres, sinnerfülltes und glückliches Leben". (Wie zijn best doet om onze socialistische staat te versterken, die zet ook in op een veilig, zinvol en gelukkig leven),