IV 1048 Plakette der Mach-Mit-Bewegung
 Beschrijving Plaketten Oorkonden
Achtergronden
De "Plakette der Mach-Mit-Bewegung" (gedenkplaat van de doe-mee-beweging) werd toegekend vaan collectieven en huisgemeenschappen vanaf 1970 tot 1989. De gedenkplaat werd toegekend door de Nationale Raad, het hoogste gremium van het Nationale Front. Dit was de massaorganisatie van de DDR waarbij alle politieke partijen, en andere maatschappelijke organisaties waren aangesloten als de vakbond, vrouwenbond, jeugdbeweging en de cultuurbond.
De "Mach Mit"-beweging ontstond in 1969 als voorbereiding op het 20-jarig jubileum van de DDR. Doel was de woonomgeving te verbeteren en de levenskwaliteit te verhogen. Burgers werden opgeroepen zich in hun vrije tijd in te zetten voor het verbeteren van hun woonomgeving.
Het afgebeelde schild werd toegekend aan burgers die zich hadden ingezet in de "Mach mit"-beweging. Er zijn kleine - draagbare - onderscheidingen gemaakt voor individen, en gedenkplaten. De eerste gedenkplaat verscheen in 1969. Die had het cijfer 20 rond de boomstam staan, als verwijzing naar het 20 jarig bestaan van de DDR. In 1970 verscheen een gedenkplaat zonder jaartal, in 1989 verscheen er een met het cijfer 40.
Type
In de "DDR Spezialkatalog Band IV" van Bartel wordt een type onderscheiden - daarin komen wel een aantal kleurverschillen voor.
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.201.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band IV, Auszeichnungen des Gewerkschaftbundes, der Parteien und der Nationalen Front der DDR, Cottbus, 2010, p.115-116.