IV 1041 Abzeichen der Mach-Mit-Bewegung 20
Beschrijving Insignes Oorkonden
Achtergronden
 
Het "Abzeichen der Mach-Mit-Bewegung" (insigne van de doe-mee-beweging) werd toegekend in 1969 ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de DDRDe "Mach Mit"-beweging ontstond in 1969 als voorbereiding op het 20-jarig jubileum van de DDR. Doel was de woonomgeving te verbeteren en de levenskwaliteit te verhogen. Burgers werden opgeroepen zich in hun vrije tijd in te zetten voor het verbeteren van hun woonomgeving. Personen werden onderscheiden met een insigne; collectieven met een plakette.
Het eerste teken dat werd toegekend, had het nummer 20 als verwijzing naar de 20ste verjaardag van de DDR. Op later uitgebrachte tekens ontbraken de cijfers.
Het insigne werd toegekend door het Nationale Front. Dit was de massaorganisatie van de DDR waarbij alle politieke partijen, en andere maatschappelijke organisaties waren aangesloten als de vakbond, vrouwenbond, jeugdbeweging en de cultuurbond. 

Type
In de "DDR Spezialkatalog Band IV" van Bartel wordt een type onderscheiden - wel zijn er verschillende spelden gebruikt op de achterzijde.
Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.201.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band IV, Auszeichnungen des Gewerkschaftbundes, der Parteien und der Nationalen Front der DDR, Cottbus, 2010, p.115-116.