IV Jubiläum 20 Jahre SED
Beschrijving
IV 0748 20 Jahre SED
Achtergronden
De SED (in 1946 gesticht) heeft de leidende rol in de DDR vervuld vanaf de oprichting in 1949 van het land. De partij van de 'werkende klasse' oefende invloed uit op alle maatschappelijke gebieden en controleerde de politiek door de hoogste partijorganen: het Politbureau en het Centraal Comité. De Marxistisch-Leninistische ideologie vormde het hart van de politiek. Om carrière te maken in de DDR was het voordelig en soms noodzakelijk om lid te zijn van de SED.
Ter gelegenheid van het 1-jarig, 2-jarig, 4-jarig, 5-jarig, 10-jarig, 15-jarig en 40-jarig bestaan werd een insigne uitgebracht. Voor wat betreft het 20-jarig bestaan van de partij werd geen insigne uitgebracht, maar wel een oorkonde. Deze is hier afgebeeld.
De oorkonde is gedateerd op 21 april 1966 en facsimile ondertekend door Walter Ulbricht, "Erster Sekretär" van het Centraal Comité van de SED.
De oorkonde is uitgereikt aan Elsa Frey. Zij ontving ook een oorkonde voor 25-jarig, 40-jarig en 50-jarig lidmaatschap van de partij en de "Ehrennadel der Nationalen Front in Silber".
Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band IV, Auszeichnungen des Gewerkschaftbundes, der Parteien und der Nationalen Front der DDR, Cottbus, 2010, p.88-89.