IV 658 Abzeichen IX. Parteitag 1976
Beschrijving
Achtergronden
 
De "Parteitag" was het hoogste orgaan van de SED. De "Parteitag" koos het Centraal Comité  Vanaf 1976 vonden de bijeenkomsten plaats in het "Palast der Republik" in Berlijn.
Het Centraal Comité bepaalde wie genodigd werden voor de "Parteitag". De bijeenkomsten werden strak geregisseerd - vooraf moest de inhoud van alle toespraken worden goedgekeurd door het Centraal Comité. Deze werden achteraf woordelijk afgedrukt in de partijkrant "Neues Deutschland". De afgebeelde pagina is de voorpagina van de partijkrant van 24 mei 197: daarin worden de belangrijkste besluiten van de "Parteitag" opgesomd.
De negende "Parteitag" werd van 18 tot en met 22 mei 1976 gehouden. Er werd een nieuw programma en statuut aangenomen.
Het speldje heeft de vorm van een vlag met een rode en een witte baan. In de rode baan is het symbool van de SED afgebeeld: de twee handen. In de onderste baan staat "IX. PARTEITAG". Op het speldje is een polyester laagje aangebracht.
Het speldje is gemaakt van non-ferrometalen en meet 29 bij 32 mm in doorsnede. De achterzijde heeft geen afbeelding - daar is een bevestigingspeld aangebracht.
Type
n
In de "DDR Spezialkatalog Band IV" van Bartel wordt een type onderscheiden van het insigne "IX. Parteitag 1981".
Bronnen
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band IV, Auszeichnungen des Gewerkschaftbundes, der Parteien und der Nationalen Front der DDR, Cottbus, 2010, p.83.