IV 052 Ehrennadel für 25jährige Mitgliedschaft im FDGB
Beschrijving Ere-spelden Oorkonden

Achtergronden

0052 FDGB 25 Ere-spelden
De vakcentrale FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund) was de grootste massaorganisatie van de DDR: 9,5 miljoen leden in 1987. Lidmaatschap was vrijwillig, maar eigenlijk voorwaardelijk voor promotie en andere voordelen. Als instrument van de SED was de belangrijkste taak te zorgen dat de economische plannen werden gerealiseerd: arbeiders en fabrieken werden gestimuleerd hun doelen te halen en daar over een heen te gaan; de zogenaamde socialistische concurrentie. 
Zo kende de FDGB ook een ereteken voor leden die 25 jaar lid waren; maar ook voor 40 jaar50 jaar, 60 jaar, 70 jaar, 75 jaar en zelfs 80 jaar. De eerste spelden werden al in 1954 toegekend. De speld voor het 25-jarig lidmaatschap werd gesticht in 1969 en voor het eerst op 15 juni 1970 uitgereikt.

Typen ere-spelden

0052 FDGB 25 Ere-spelden
In de "DDR Spezialkatalog Band IV" van Bartel worden drie typen onderscheiden van de "Ehrennadel für 25jährige Mitgliedschaft im FDGB".
 1970 - a ijzer, verzilverd, met een lange speld, ondoorzichtig gelakt
  b ijzer, vernikkeld, met een lange speld of een sluitspeld, ondoorzichtig gelakt
         - 1990 c ijzer, vernikkeld, transparant gelakt

Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.187.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band IV, Auszeichnungen des Gewerkschaftbundes, der Parteien und der Nationalen Front der DDR, Cottbus, 2010, p.18-22.