IV 045 / 051 Ehrennadel für langjährige Mitgliedschaft in den Gewerkschaften für 40 Jahre
Beschrijving Ere-spelden Oorkonden
Achtergronden
 
De vakcentrale FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund) was de grootste massaorganisatie van de DDR: 9,5 miljoen leden in 1987. Lidmaatschap was vrijwillig, maar eigenlijk voorwaardelijk voor promotie en andere voordelen. Als instrument van de SED was de belangrijkste taak te zorgen dat de economische plannen werden gerealiseerd: arbeiders en fabrieken werden gestimuleerd hun doelen te halen en daar over een heen te gaan; de zogenaamde socialistische concurrentie.
Zo kende de FDGB ook een ereteken voor leden die 40 jaar lid waren; maar ook voor 25 jaar, 50 jaar, 60 jaar, 70 jaar, 75 jaar en zelfs 80 jaar. De eerste spelden werden in 1954 toegekend.

Type eretekens
In de "DDR Spezialkatalog Band IV" van Bartel worden vier typen onderscheiden van de "Ehrennadel für langjährige Mitgliedschaft in den Gewerkschaften für 40 Jahre"  die werden toegekend in de periode 1954 - 1964.
 1954 - a non-ferrometalen, goudkleurig, 15 bij 14,5 mm
  b ijzer, goudkleurig, 14,5 mm bij 14,5 mm, met bevestigingsrondje
  c idem met speld
         - 1964 d idem 15,5 bij 14,5 mm

In de "DDR Spezialkatalog Band IV" van Bartel worden drie typen onderscheiden van de "Ehrennadel für langjährige Mitgliedschaft in den Gewerkschaften für 40 Jahre"  die werden toegekend in de periode 1964 - 1990.
 1964 - a ijzer, goudkleurig, geëmailleerd
  f ijzer, goudkleurig, geverfd, met polyesterlaagje
         - 1990 g idem maar dan zonder polyesterlaagje

Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.187.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band IV, Auszeichnungen des Gewerkschaftbundes, der Parteien und der Nationalen Front der DDR, Cottbus, 2010, p.18-22.