IV 044 Ehrennadel für langjährige Mitgliedschaft in den Gewerkschaften für 50 Jahre
Beschrijving Ere-spelden Oorkonden
Achtergronden
 
De vakcentrale FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund) was de grootste massaorganisatie van de DDR: 9,5 miljoen leden in 1987. Lidmaatschap was vrijwillig, maar eigenlijk voorwaardelijk voor promotie en andere voordelen. Als instrument van de SED was de belangrijkste taak te zorgen dat de economische plannen werden gerealiseerd: arbeiders en fabrieken werden gestimuleerd hun doelen te halen en daar over een heen te gaan; de zogenaamde socialistische concurrentie.
Zo kende de FDGB ook een ereteken voor leden die 50 jaar lid waren; maar ook voor 25 jaar, 40 jaar, 60 jaar, 70 jaar, 75 jaar en zelfs 80 jaar. De eerste spelden werden in 1954 toegekend. 

Type medailles
In de "DDR Spezialkatalog Band IV" van Bartel worden zeven typen onderscheiden van de "
Ehrennadel für langjährige Mitgliedschaft in den Gewerkschaften für 50 Jahre"
 1954 - a non-ferrometalen, geëmailleerd, 18 bij 18 mm, embleem ondoorzichtig geverfd
  b idem, ijzer, goudkleurig, vlag zowel gestreept als met puntjes, bevestigingsrondje 14,5 mm
  c idem, verschillende spelden
  d idem, vlag alleen met puntjes
  e idem, vlag geheel glag
  f idem, alles transparant geëmailleerd, vlakken naast "50" glad
        - 1964 g idem, 18,5 bij 18,5 mm, blakken naast "50" met puntjes

Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.187-188.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band IV, Auszeichnungen des Gewerkschaftbundes, der Parteien und der Nationalen Front der DDR, Cottbus, 2010, p.18-22.