III-1017-1021 Goethe-Preis der Hauptstadt der DDR
Beschrijving Oorkonden

Oorkonde 1982
Een voorbeeld van een oorkonden behorende bij de Goethe-prijs van de stad Berlijn (de hoofdstad van de DDR). De oorkonde is toegekend aan het collectief WBS 70/6 dat actief was binnen VEB Wohnungsbaukombinat Berlin samen met andere bedrijven en instituten. WBS 70/6 is een afkorting voor "Wohnungsbauserie 70" met 6 verdiepingen. In de DDR was het een type flat dat breed verspreid was én ontwikkeld in het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw door o.a. de "Deutschen Bauakademie" en de "Technischen Universität Dresden".
In totaal zijn er maar liefst 644.900 woningen van dit type in de DDR gebouwd. Het collectief kreeg de oorkonde vanwege een daling van de bouwkosten, verkorting van de bouwtijd en een daling van het energieverbruik.
De oorkonde is met pen ondertekend door Erhard Krack (1931-2000); de toenmalige "Oberbürgermeister" van Oost-Berlijn. Krack werd in 1951 lid van de SED. Hij was van 1965 tot 1974 minister van de levensmiddelenindustrie. Daarna werd hij "Oberbürgermeister" van Berlijn. In 1990 moest hij aftreden. 
De oorkonde is voorzien van een stempel van de burgemeester van Berlijn, met nummer 1.
Het collectief kreeg ook een felicitatiebrief van de lokale afdeling van de SED, gedateerd op 29 oktober 1982. De brief is ondertekend door de eerste secretaris Konrad Naumann.

Tekst oorkonde
DER MAGISTRAT VON BERLIN

VERLEIHT

DEM KOLLEKTIV "WBS 70/6"
AUS DEM
VEB WOHNUNGSBAUKOMBINAT BERLIN
UND WEITEREN BETRIEBEN
UND INSTITUTIONEN DES BAUWESENS
FÜR HERVORRAGENDE LEISTUNGEN
AUF DEM GEBIET
DER WISSENSCHAFT UND TECHNIK
DEN
GOETHE-PREIS 1982
DER HAUPTSTADT DER DDR

ERHARD KRACK, OBERBÜRGERMEISTER
BERLIN, OKTOBER 1982