III-0779 Ehrennadel für Verdienste im sozialistischen Bildungswesen
Beschrijving Medailles

0779 Ehrenn. Bildungsw. medailles
Achtergronden
De "Ehrennadel für Verdienste im sozialistischen Bildungswesen" (het ereteken voor verdienste in het socialistische opleidingswezen) werd op 1 december 1973 ingesteld. Het was de opvolger van de "Ehrennadel des Ministeriums für Volksbildung". De "Ehrennadel für Verdienste im sozialistischen Bildungswesen" werd toegekend voor bijzondere prestaties als onderwijsmedewerker of voor langdurige inzet in het socialistische onderwijs of bij de opvoeding van de jeugd als vrijwilliger. De onderscheiding werd toegekend door de verantwoordelijke organen in het onderwijs in opdracht van de staatssecretaris van beroepsopleidingen.

0779 Ehrenn. Bildungsw. medailles
Typen onderscheidingstekens
In de "DDR Spezialkatalog III" van Bartel worden vier typen onderscheiden van de medaille "Ehrennadel für Verdienste im sozialistischen Bildungswesen".

 1973 - 776  bronskleurige non-ferometalen, geëmailleerd
  777 idem, "lintje" geëmailleerd, medaille gelakt
  778 goudkleurige non-ferrometalen
 - 1990 779  goudkleurig ijzer, achterzijde 'lintje' glad


Bronnen
Frank Bartel, Auszeichnungen der Deutschen Demokratischen Republik von der Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1979, p.200.
Frank Bartel, DDR Spezialkatalog 1949-1990 Band III, Auszeichnungen ziviler Ministerien und zentraler Staatsorgane der DDR, Cottbus, 2013, p.103-104.